Archiv

Název dokumentu Zveřejněno Archivace
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2026
24.11.2020 10.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
24.11.2020 10.12.2020
Přehled vložených fin. prostředků
30.04.2020 21.05.2020
Příloha
30.04.2020 21.05.2020
Výkaz zisku a ztráty
30.04.2020 21.05.2020
FIN 2-12M
30.04.2020 21.05.2020
Rozvaha
30.04.2020 21.05.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
30.04.2020 21.05.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
30.04.2020 21.05.2020
Rozpočtové opatření č.1/2019
06.12.2019 31.01.2020
Rozpočtové opatření č.1/2020
12.02.2020 26.01.2021
Rozpočtové opatření č.2/2019
03.01.2020 31.01.2020
Návrh rozpočtu na rok 2019
23.11.2018 31.01.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2024
23.11.2018 31.01.2020
Přehled vložených prostředků
27.05.2019 13.06.2019
Příloha
27.05.2019 13.06.2019
Výkaz zisku a ztráty
27.05.2019 13.06.2019
Fin 2-12M
27.05.2019 13.06.2019
Rozvaha
27.05.2019 13.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
27.05.2019 13.06.2019