Archiv

Název dokumentu Zveřejněno Archivace
Přehled vložených fin. prostředků
20.05.2021 10.06.2021
Příloha
20.05.2021 10.06.2021
Výkaz zisku a ztráty
20.05.2021 10.06.2021
Rozvaha
20.05.2021 10.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
20.05.2021 10.06.2021
FIN 2-12M
20.05.2021 10.06.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
20.05.2021 10.06.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2026
24.11.2020 10.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
24.11.2020 10.12.2020
Výkaz zisku a ztráty
25.05.2020 11.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
25.05.2020 11.06.2021
Rozvaha
25.05.2020 11.06.2021
Příloha
25.05.2020 11.06.2021
Přehled vložených fin. prostředků
25.05.2020 11.06.2021
FIN 2-12M
25.05.2020 11.06.2021
Závěrečný účet za rok 2019
25.05.2020 11.06.2021
Přehled vložených fin. prostředků
30.04.2020 21.05.2020
Příloha
30.04.2020 21.05.2020
Výkaz zisku a ztráty
30.04.2020 21.05.2020
FIN 2-12M
30.04.2020 21.05.2020