Archiv

Název dokumentu Zveřejněno Archivace
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2028
05.12.2022 21.12.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023
05.12.2022 21.12.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
19.05.2022 16.06.2022
Rozvaha, VZZ, Příloha
19.05.2022 16.06.2022
FIN 2-12M
19.05.2022 16.06.2022
Přehled vložených fin. prostředků
19.05.2022 16.06.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
19.05.2022 16.06.2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2027
10.12.2021 21.12.2022
Schválený rozpočet na rok 2022
10.12.2021 21.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 - 2027
22.11.2021 09.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
22.11.2021 09.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
17.06.2021 26.03.2022
Výkaz zisku a ztráty
11.06.2021 16.06.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
11.06.2021 16.06.2022
Rozvaha
11.06.2021 16.06.2022
Příloha
11.06.2021 16.06.2022
Přehled vložených fin. prostředků
11.06.2021 16.06.2022
FIN 2-12M
11.06.2021 16.06.2022
Závěrečný účet za rok 2020
11.06.2021 16.06.2022
Přehled vložených fin. prostředků
20.05.2021 10.06.2021