Úřední deska

Název dokumentu Zveřejněno Archivace
Schválený rozpočet na rok 2022
10.12.2021 31.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2027
10.12.2021 31.12.2022
Závěrečný účet za rok 2021
16.06.2022 30.06.2023
Přehled vložených fin. prostředků
16.06.2022 30.06.2023
FIN 2-12M
16.06.2022 30.06.2023
Rozvaha, VZZ, Příloha
16.06.2022 30.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
16.06.2022 30.06.2023