Úřední deska

Název dokumentu Zveřejněno Archivace
Závěrečný účet za rok 2019
25.05.2020 30.06.2021
FIN 2-12M
25.05.2020 30.06.2021
Přehled vložených fin. prostředků
25.05.2020 30.06.2021
Příloha
25.05.2020 30.06.2021
Rozvaha
25.05.2020 30.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
25.05.2020 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty
25.05.2020 30.06.2021
Schválený rozpočet na rok 2021
10.12.2020 10.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2026
10.12.2020 10.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
26.01.2021 26.03.2022