Úřední deska

Název dokumentu Zveřejněno Archivace
Schválený rozpočet na rok 2021
10.12.2020 10.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2026
10.12.2020 10.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
26.01.2021 26.03.2022
Závěrečný účet za rok 2020
11.06.2021 30.06.2022
FIN 2-12M
11.06.2021 30.06.2022
Přehled vložených fin. prostředků
11.06.2021 30.06.2022
Příloha
11.06.2021 30.06.2022
Rozvaha
11.06.2021 30.06.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
11.06.2021 30.06.2022
Výkaz zisku a ztráty
11.06.2021 30.06.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
17.06.2021 26.03.2022