Archiv

 Schválený dokument zveřejněno dne  sejmuto dne 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 22.05.2018 30.1.2019
Schválený rozpočet na rok 2018 15.12.2017 30.1.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2018 3.9.2018 30.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023 15.12.2017 30.1.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 21.12.2018 30.1.2019

Návrh závěrečného účtu DSO ČOV Mistřín za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Rozvaha

Fin 2-12M

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Přehled vložených prostředků

27.5.2019 13.6.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2024 23.11.2018 13.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 23.11.2018 13.12.2018

Návrh závěrečného účtu DSO ČOV Mistřín za rok 2017

Zpráva o výsledku přezk. hospodaření za rok 2017

Fin 2-12 M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Přehled vložených fin. prostředků

20.4.2018 17.5.2018

Závěrečný účet DSO ČOV Mistřín za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Fin 2-12M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Přehled vložených fin. prostředků členských obcí
5.6.2017 17.5.2018
Záměr ČOV Mistřín k pronájmu reklamní plochy 16.3.2018 18.4.2018
Rozpočtové opatření č.1/2017 15.12.2017 31.3.2018
Schválený rozpočet na rok 2017 2.3.2017 31.3.2018
Rozpočtový výhled na roky 2018-2022 2.3.2017 31.3.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 22.11.2017  14.12.2017 
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019-2023 22.11.2017 14.12.2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Fin 2-12 M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Přehled vložených fin. prostředků členských obcí

12.5.2017  1.6.2017